Serdecznie witamy na stronie

Wierzbickich Herbu Jastrzębiec

Historia rodziny jest ściśle związana z Inflantami, tam przez pokolenia żyli nasi przodkowie.

Inflanty polskie to część terenów dzisiejszej Łotwy, zwane również Księstwem Inflanckim lub Województwem inflanckim, które powstało w 1620 roku. Pokój w Oliwie, który zakończył potop szwedzki stanowił, iż „część Inflant południowa, która tak podczas przeszłych i teraźniejszych wojen, jako też podczas przerw wojennych, zawsze do Rzeczypospolitej Polskiej należała, to jest Dyneburg, Rosityn, Lutzen, Marienhausen […] tudzież wszystkie miejsca, które od wyznaczonych na ten koniec komisarzów pokażą się, iż podczas przerwy wojennej w ręku Rzplitej Polskiej były, (…) ze wszelką udzielnością i zupełnym panowaniem w posesji Najjaś. Królów i Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zostaną”.

To po pokoju w Oliwie zaczyna funkcjonować nazwa Inflanty Polskie, gdy Łatgalia, jako jedyna część Inflant, pozostała w granicach Rzeczypospolitej.

Dzisiaj Łatgalia jest częścią Łotwy, ale przez stulecia były to tereny należące do Polski, które w wyniku pierwszego rozbioru w 1772 roku, zostały przyłączone do Carskiej Rosji.

Największym miastem w Łatgalii jest Dyneburg, główne skupisko Polaków na Łotwie.

Wierzbiccy
Herbu Jastrzębiec

Wierzbiccy
Herbu Jastrzębiec

Quisque blandit dolor risus, sed dapibus dui facilisis sed. Donec eu porta elit. Aliquam porta sollicitudin ante, ac fermentum orci mattis et phasellus ac nibh eleifend.

Drzewo genealogiczne

Drzewo genealogiczne

Quisque blandit dolor risus, sed dapibus dui facilisis sed. Donec eu porta elit. Aliquam porta sollicitudin ante, ac fermentum orci mattis et phasellus ac nibh eleifend.

Herb Jastrzębiec

Herb Jastrzębiec

Quisque blandit dolor risus, sed dapibus dui facilisis sed. Donec eu porta elit. Aliquam porta sollicitudin ante, ac fermentum orci mattis et phasellus ac nibh eleifend.

Nasi przodkowie

Quisque blandit dolor risus, sed dapibus dui facilisis sed. Donec eu porta elit. Aliquam porta sollicitudin ante, ac fermentum orci mattis et phasellus ac nibh eleifend.

Formularz kontaktowy