Po lewej stronie znajduje się drzewo genealogiczne rodziny Wierzbickich, które odzwierciedla oryginalny dokument sporządzony w 1806 roku i od tego czasu będący w posiadaniu rodziny.

Po prawej stronie znajduje się wersja tego samego dokument lecz uzupełniona o następne pokolenia rodziny Wierzbickich.

Oryginalne drzewo

Uzupełnione drzewo