Bronisław Wierzbicki

Bronisław Wierzbicki był księdzem w między innymi w Dyneburgu. Bronisław Wierzbicki był osobą bardzo zaangażowaną w sprawy Polonii i poważaną wśród Polaków mieszkających na Łotwie. Z uwagi na jego zaangażowanie w sprawy polskie został wybrany na kandydata na posła do sejmu Łotewskiego, na co się nie zgodził i wskazał swojego brata, Jana Wierzbickiego na swoje miejsce.