Wiktor Wierzbicki

Wiktor Wierzbicki urodził się 7 lutego 1916 roku w Moskwie, w czasie pobytu jego matki Tamary w czasie odwiedzin w szpitalu rannego męża Jana Wierzbickiego.

Uczęszczał do liceum w Dyneburgu, gdzie w roku 1934 zdał maturę.

Wiktor Wierzbicki zaangażował się w działalność podziemną.

Już w 1940 roku rozpoczęła w Dyneburgu działalność tajna antyniemiecka i antysowiecka organizacja Wyzwolenie Polski pod dowództwem Franciszka Czechowicza, której aktywnym członkiem i współzałożycielem był Wiktor Wierzbicki.

Za swoją działalność został w 1941 roku aresztowany. Bezpośrednio po blisko rocznym pobycie w więzieniu rozpoczął działalność w partyzantce.

Został członkiem podziemnej organizacji dywersyjnej Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej pod kryptonimem Wachlarz, która została utworzona latem 1941 w związku z wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej.

Historyk Cezary Chlebowski w książce „Wachlarz” stworzył szczegółową monografię tej wydzielonej organizacji dywersyjnej opisując między innymi działalność Wiktora Wierzbickiego.

Wraz z zakończeniem wojny większość rodziny Wierzbickich opuściła Łotwę.

Wiktor Wierzbicki zamieszkał w Polsce na Pomorzu. Był zaangażowanym społecznikiem i zapalonym wędkarzem.

Do chwili obecnej, co roku organizowany jest przez Koło Miejskie Polskiego Związku Wędkarskiego w Kołobrzegu memoriał imienia Wiktora Wierzbickiego.